hoe om  terug  te  keer  na  God
 
A cruz, é o coração do que a bíblia diz Die kruis is die hart van wat die Bybel sê" Eu sou o Bom Pastor" " Ek is die Goeie Herder. "


Click (Especial,para quem faz aniversário, Click Klik (Spesiaal vir diegene wat 'n verjaarsdag vier, kliek Click Click Click Click Click Click Click Click Kliek Kliek Kliek Kliek Kliek Kliek Kliek Kliek Cick Click Click Click Click 1 2 3 4 RECENT EXPEDITIONS ONLANGSE EKSPEDISIES Kliek Kliek Kliek Kliek 1 2 3 4 5 =Mensagem especial para os afastados de Deus . Homenagens ao nosso povo, simples e abençoado por Deus, atenção 5 = spesiale boodskap aan die afstand van God . Eerbetoon aan ons mense, eenvoudige en deur God geseën, aandag empresários do nosso Brasil vamos patrocinar estes verdadeiros artistas: entrepreneurs van ons Brasilië sal die ware kunstenaars borg: Click A mensagem neste vídeo representa o que o site comovoltaradeus.com, quer transmitir a você Click Klik op die boodskap in hierdie video verteenwoordig watter site comovoltaradeus.com wil oordra jy Kliek

A estória mais linda que eu já ví Click aqui = E a mais linda que eu já assistí , Click Die mooiste storie wat ek nog ooit gesien het Klik hier = En die mooiste Ek kyk ooit , kliek João cap.4 vers. John cap.4 weergawe. 23 23 Click nesta seção: Diversos, e edifique-se Klik op hierdie artikel: Ander, en die opbou van
Um pedido do pastor Antonio Criador do site, Click 'N Versoek om die pastoor Antonio Skepper webwerf, kliek                                             B O R T O Die B-O R T
Veja aqui 45 filmes gospel de longa metrag em, Click e assista. Hier is 'n 45 films in metrag evangelie lang, Klik hier en kyk.
                           
Kliek hier vir 78 agtergrondmusiek gebruik in die kerke

Estamos fazendo uma preparação espiritual pedindo que Deus venha abençoar esta igreja nova evangélica, toda honra e glória para o nosso único Deus. Ons maak 'n geestelike voorbereiding vra dat God hierdie nuwe evangeliese kerk, alle eer en heerlikheid sal seën aan ons een God.
        Klik hier om die film van Jesus Christus, ons Here en Verlosser in jou eie taal

A companhe agora o jogo Lula, governo, oposição, povo, e veja quem está ganhando alguma coisa com isto. Click a seguir em:( Apresentação ) ( no: 1º Tempo ) ( em: Intervalo ) ( no: 2º Tempo ) . Die companhe die spel Lula regering, opposisie, mense, en sien wat iets van dit is besig om Kliek hier aan: ( Aanbieding ) ( in: 1ste keer ) ( in: Interval ) ( 2de keer) . Desperte. Wakker word nie.
Click e assista aqui o filme: Jesus Klik hier en kyk na die film: Jesus

"Duvido você não rir" "Ek twyfel of jy nie nie lag nie." Click = Tela Crente, Click 1 2 3 4 5 6 7 (Mal de família Click 1 2 ) Kliek = Display gelowige, 'n Click 2 3 4 5 6 7 (Mal familie Klik op 'n tweede )

Louvado seja o Senhor nosso Deus, Pai e Criador irmãos, Que o Senhor levante esta igreja, a escola bíblica, a escola bíblica infantil e nos permita pregar o evangelho sem jugo, fazer obras assistenciais, atender os afastados, cuidar das crianças, visitar os doentes, os órfãos, as viúvas, orar para a cura de todas enfermidades ea conversão de todos para o Senhor Jesus. Veja uma amostra do que vamos fazer , Click Prys die Here ons God, Vader en Skepper broers, mag die Here verhef hierdie kerk, Bybelskool, Bybelskool vir die kinders en laat ons die evangelie verkondig, sonder juk, aan liefdadigheidsorganisasies, weg te dien, Kindersorg, besoek pasiënte, weeskinders, weduwees, bid vir die genesing van alle siektes en die omskakeling van die Here Jesus. Sien 'n voorbeeld van wat ons Kliek

                      Click Kliek
"Nunca pare de lutar" Click "Moet nooit ophou baklei nie" Klik
Mas a inda falta muita coisa para ela ser completa, por isso pedimos: Quem puder ajudar com equipamentos, ou dízimos ou ofertas, depositar no Banco Santander agência 0083 - conta corrente 01-02-5361-3, São Paulo - Brasil - ou entrar em contato com o e-mail: Maar die gebrek ında veel vir haar te vol wees nie, so ons vra: Wie kan help met toerusting, of tiendes of offergawes te deponeer by Banco Santander Agentskap 0083 - huidige rekening 01-02-5361-3-, Sao Paulo - Brasilië - of sluit aan by Kontak die e-pos: querosersalvo@uol.com.br - Click - Estaremos orando por todos que ajudarem a formar esta igreja, e que Deus os abençõem,..; Você participará da inauguração querosersalvo@uol.com.br - Click - Ons sal bid vir almal wat help om die bou van hierdie kerk, en God seën .. Jy sal die inhuldiging bywoon Nota de observação: Nota vir noot: Este site possui mais de 500 vídeos, onde você clicar nele, mesmo sem estar escrito Click , você vai acionar um deles. Hierdie webwerf het meer as 500 video's, waar jy op dit, sonder selfs geskryf Click, sal jy self een. A finalidade que ele tem é que você possa usá-los, para fazer outros sites, ou enviando links deles falando e mostrando o nosso Deus, o Senhor Jesus, eo Espírito Santo, para muitas pessoas. Die doel wat hy het, is dat jy hulle kan gebruik, op ander terreine, links of stuur hulle praat en wys ons God, die Here Jesus en die Heilige Gees, vir baie mense. Vamos lá glorifique o Senhor nosso Deus, evangelizando. Kom verheerlik die Here ons God, evangelisasie. ( Para as figuras voltarem a se mexer (Flash) Click em cima em Atualizar. (Vir die syfers om terug te beweeg (Flash) Werk aan die bokant. Click Kliek

     
Sluit by ons aan in hierdie verband

                     Click Click (Escolha) Click Click Kliek klik (kies) kliek Kliek
"Os gozadores" Click 1 "Jokers" Klik 1 "Os Azarados" Click 1 "Os Sortudos" Click 1 2 "Die ongelukkige" 1 Click "Die Lucky" Klik op 'n tweede
"Os testemunhos" Click 1 2 "Getuienis" Klik op 'n tweede Atenção Aandag (Incrédulos) , (afastados) , ( pecadores) , (ateus) . (Ongelowiges), (weg), ( sondaars), (ateïste). Por favor veja o que vai acontecer, Click aqui Let asseblief sien wat gaan gebeur, kliek hier

Aviso especial para vocês que: Spesiale nota aan u dat: roubam, matam, estupram, são ladrôes, cometem adultério, são idólatras, praticam feitiçaria, fazem fornicação, enganam o povo, e até o próprio povo engana o povo, são mentirosos, políticos que fazem sujeira na política, pessoas que não tem caráter, homens e mulheres que dizem não precisar de Deus, porque trabalham, não roubam, não fazem mal a ninguém e por isso acham que vão ser salvos eternamente, covardes, traficantes de drogas e bebidas, enfim todos que não dão a mínima atenção ao que Deus fala através de sua palavra. O mal nunca vai vencer o bem, Click steel, dood te maak, verkragting, is diewe, owerspel begaan, afgodedienaars, praktyk heksery, owerspel, hoerery, mislei die mense, en selfs die baie mense die verkeerde mense is leuenaars, politici wat die politiek vuil maak, mense wat geen karakter het, mans en vroue wat sê hulle nie nie nodig het God, omdat hulle moet werk, steel nie, moet nie seer iemand en so dink hulle sal vir ewig word gered, lafaards, dwelm handelaars en drank, en uiteindelik almal wat nie nie die geringste aandag gee aan wat God deur sy Woord praat. Boosheid sal nooit wen nie die reg, kliek


Click Kliek aqui e use o buscador GOOGLE hier en gebruik die soekenjin Google para procurar o que você precisa. te vind wat jy nodig het.
Click here and use the Google search engine to find what you need. Klik hier en gebruik om die soektog op Google te vind wat jy nodig het.

E Click aqui para você traduzir no Google, sites, jornais, revistas internacionais. Kliek hier om vir jou te vertaal in Google, webwerwe, koerante en internasionale tydskrifte.
And Click here for you to translate Google , websites, newspapers , international magazines . Kliek hier om vir jou te vertaal Google, webwerwe, koerante, internasionale tydskrifte.

Muitos fazem coisas escondidas pensando que ninguém sabe e ninguém viu, pois saiba que Deus vê tudo o que cada um faz e você vai responder por cada uma delas no dia do julgamento que o Senhor Deus vai fazer . Baie dinge word weggesteek dink dat niemand weet en niemand sien, want God sien almal weet wat elkeen doen en jy sal n antwoord vir elke een van hulle op die dag van oordeel dat die Here sal doen. Para vocês políticos, veja o que Deus fala em sua palavra: "Ai (que quer dizer malditos) dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, afim de despojarem as viúvas e roubarem os orfãos" Isaías cap. Vir jou politieke, sien wat God sê in Sy Woord: "Ai, wat beteken verdoem van daardie bepaling onregverdige bevele, wat die van onderdrukking wette skryf, reg om te ontken aan die armes, te neem nie die reg van my volk se armes, gestroop om weduwees en weeskinders te beroof "Jesaja kerk. 10 versículos 1 e 2 = E vocês autoridades, policiais, soldados, vejam o que diz a palavra de Deus a vosso respeito: "Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: "A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo (Salário)". Lucas cap. 3 vers. 14. Veja estes vídeos e conserte-se com Deus enquanto você está vivo, porque se você pratica estas coisas, olhe o que vai acontecer contigo na eternidade : Click em cada número dos vídeos e arrependa-se, fale com Deus e largue tudo o que você esta fazendo de errado senão o seu sofrimento será eterno, veja: Vídeo 1 10 verse 1 en 2 = En jy owerhede, die polisie, soldate, sien wat God se Woord oor jou sê: "soldate het ook hom gevra: Wat moet ons doen, en hy het gesê:" Niemand maltrateis nie dra valse verslag, en tevrede wees met jou loon (salaris). "Lukas Hfst weergawe 3. 14 Check uit die video's en dit reg te stel met God, terwyl jy in die lewe, want as jy hierdie dinge oefen, kyk wat sal gebeur met jou in die ewigheid: Klik op elke getal van video's en het berou, vra God en val alles wat jy verkeerd doen, maar jou hartseer ooit sal sien: 'n video. - Vídeo 2 - Vídeo 3 - Vídeo 4 - Vídeo 5 - Vídeo 6 - - Video 2 - Video 3 - Video 4 - Video 5 - Video 6 -
Veja e leia aqui o que é o lago de fogo e enxofre Click Sien en Lees hier wat is die poel van vuur en swawel Kliek
Faça a oração do Pai nosso, Click aquí Maak die gebed van ons Vader, Klik hier

Pare tudo, arrependa-se agora, faça uma oração para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e procure uma igreja evangélica e converse com o pastor , ele vai orientar tudo o que precisa ser feito ea sua alma vai ser salva. Stop alles, bekeer nou, maak 'n gebed tot God in die naam van die Here Jesus Christus, en kyk vir 'n evangeliese kerk, en praat met die predikant, sal Hy alles wat gedoen moet word en jou siel sal gered word. Agora que você sabe, depende só de você. Nou dat jy weet, dit hang net op jou. Que Deus salve a sua alma deste sofrimento eterno, amém. Mag God sy siel red van hierdie ewige lyding, amen. Dê Glórias a Deus. Gee eer aan God. Faça esta oração para Deus, em nome do Senhor Jesus, Click Bid hierdie gebed tot God in Jesus se Naam, kliek

Homenagem a todos pastores que se dedicam a fazer a obra do Senhor Deus, por amor e compaixão das almas. Hommage aan alle pastore wat toegewyd is om te doen van die werk van die Here God, vir die liefde en deernis vir siele.
"Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a minha voz; então, haverá "um rebanho e um pastor" João cap. 10 versº 16. "Ek het nog ander skape nie aan hierdie stal: Ek moet hulle, hulle sal na my stem luister, so daar sal wees een kudde, een herder " John kerk weergawe 10 16.
"Crede no SENHOR, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis". "Glo in die Here jou God sal gestig word; glo aan sy profete, en julle sal voorspoedig wees." 2ª Crônicas cap. 2 Kronieke kerk. 20 versº 20 Click 20 º 20 weergawe, kliek hier
 

" Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele" Provérbio cap. "Oefen 'n kind in die weg wat hy moet gaan, en as hy oud is, sal hy nie van afwyk nie" Spreuke ch. 22 versº 16 22 vers 16 Click Kliek

Não seja do contra, faça o que é certo!!! Daar is die toonbank, doen wat reg is! Click Kliek

" Uma lição de vida para você que vive reclamando dela" " 'n Lewe les vir jou, dat dit altyd kla "
Click Kliek

Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo... Baie kan in 'n vurige gebed van 'n regverdige man ...
Tiago cap. James cap. 5 versº 16 5 vers 16
Click Kliek
Click aqui e assista 72 vídeos para você fazer site, blogs, ou evangelizar pessoas para o Senhor Jesus. Klik hier om 72 video's vir jou om te sien die site, blogs te maak nie, of mense vir Jesus te bereik.
"Neste site não vendemos frutos, apenas distribuímos sementes" "Hierdie site is nie vrugte verkoop, slegs sade versprei" Click Kliek Pastor Antonio Pastoor Antonio

Click 1 Kliek op 'n Click2 Click2 Click 3 Kliek 3 ( " Não fume, Click ("Moenie rook nie, kliek " Click ) " Click )

Receba a oração e cura de sua doença em nome do Senhor Jesus, determinada pelo pastor Chris Durán, em seu ministério. Kry gebed en genesing van sy siekte in die naam van Jesus, deur Pastoor Chris Durán in sy bediening. Click aqui Kliek hier
Receive prayer and healing of his illness in Jesus name , given by Pastor Chris Duran , in his ministry . Click here . Kry gebed van sy siekte en genesing in Jesus naam, deur Pastoor Chris Duran, in sy bediening. Klik hier.

Você pode mudar este site para 11 visualizações diferentes,click aquí. Jy kan dit verander na 11 verskillende menings, kliek hier.
You Jy can change this site for eleven different views , Kan die werf vir elf verskillende menings click kliek here . hier.
Veja os Astronautas entrando, e depois Sien die ruimtevaarders kry, en dan voltando para a terra) terugkeer na die aarde) Click Kliek

"Acredite se "Glo dit quiser," wil hê, " Click Kliek
No fim nem tudo dá certo" Click Ten einde nie alles werk "Klik


                                                                                                                                
                                   Brasil Brasilië
 

                                                                         Clic k Clic k
                                                   Skep 'n
                                               Marcador de Visitas Marker Besoeke

                                                             
“E as portas do inferno não prevalecerão contra ela”Mateus16,18" Click "En die poorte van die hel sal nie oorweldig nie" Mateus16, 18 " Klik

Pastores que querem se consertar de muitos erros acontecendo na sua obra de Deus, ouçam este mp3, anotem as passagens, e pratiquem o que vocês vão ouvir . Pastore wat baie foute gebeur in die werk van God op te los, luister na die mp3, annoteer gange, en doen wat jy hoor. Click Kliek

Humor, ( A "Super vó 1") Click = (A "super vó 2") com som, Click Humor, (Die "Super Granny 1") Click = ('n "super-ouma 2") met klank, Klik op "Justificando-se" Click "Regverdig word" Klik "Sempre cabe mais um" Click "Altyd plek vir een meer" Klik - O debochador Click - Die Klik debochador
"Os Contrários à sua Natureza" Click 1 "Die aard In teenstelling met sy" een kliek 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Tente encontrar o cachorro!!! Probeer om die hond te kry! Click Kliek
Não é estranho...? Click Is dit nie vreemd ...?
Isto non Eqsiste.. Hierdie nie Eqsiste ..
Click Kliek


Uma carta de adeus... Click 1 'N afskeid brief ... 1 Click 2 2
Os aparecidos... Click 1 Die appeara ... 1 Click 2 2 3 4 3 4
Nota Click 10 Klik aantekening 10
"Momento de adrenalina, descanse a memória e Click" "'N oomblik van adrenalien, rus die geheue en klik op"
Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 9 10

"Nasceu de novo... Click 1 "Wedergebore ... 1 Click 2 3 2 3
Mistério ... Click Mystery Kliek ...

Olha o Kyk saltante! spring! Vídeos de 1 a 10 Video's 1-10
Conheça a história da criação que Deus fez, no início, meio, e fim, Click = 观看影片翻译成中文。点击这里 = Hier is die geskiedenis van die skepping af het God aan die begin, middel en einde Kliek = 观看影片翻译成中文dan op die这里= Em Chinês In die Sjinees
Os vídeos também foram feitos para os surdos e mudos, explicado pela linguagem das mãos. Die video's is ook gemaak vir die doof en stom, deur die taal van die hande verduidelik.
Click para assistir Click To Watch
Acompanhe aqui de Gênesis á Apocalipse, em 10 vídeos com poucos minutos cada um, toda história dublada e legendada ao mesmo tempo, Click 1 Volg hier van Genesis tot Openbaring, met videos in 10 minute elk, elke storie gedoop en ondertiteld op dieselfde tyd, 'n kliek Click 2 Klik 2 Click 3 Kliek 3 Click 4 Kliek 4 Click 5 Kliek 5 Click 6 Kliek 6 Click 7 Kliek 7 Click 8 Klik op die 8ste Click 9 Kliek 9 Click 10 Klik op 10

Fundos musicais para se fazer orações no altar, destinado a Agtergrond musiek gebede aan te bied op die altaar aan die todos que tem amor e zelo pela obra de Deus, copie e grave. almal wat die liefde en ywer vir God se werk, te kopieer en te brand.
Musical backgrounds to offer prayers at the altar , to everyone who has love and zeal for God's work , copy and save . Musikale agtergronde gebede aan te bied op die altaar aan almal wat die liefde en ywer vir God se werk het, te kopieer en te red.
Click Kliek

Deus não aceita obras inacabadas de pastores que querem se afastar, até Moisés e Elias fizeram isso. God aanvaar nie onvoltooide werke vir pastore wat wil om weg te kom, selfs Moses en Elia het. Não siga este exemplo. Moenie hierdie voorbeeld volg nie.
God does not accept unfinished works for pastors who want to retire , even Moses and Elijah did. Do not follow this example . God aanvaar nie onvoltooide werke vir pastore wat wil verwyder, selfs Moses en Elia het nie hierdie voorbeeld volg nie.
Click Kliek

Estudo importante. Click Belangrike studie. Kliek
(Por favor, pare tudo e leia este estudo. A sua vida eterna depende dele) . (Let asseblief, hou op alles en lees hierdie studie Jou ewige lewe hang daarvan af.).
O Die que é o lago de fogo e enxofre , qual o seu tamanho, qual o seu significado, ele ja existe, qual a proporção em % do sofrimento dos que serão condenados? Click e veja aqui wat is die poel van vuur en swawel, wat die grootte, wat dit beteken, is dit reeds bestaan, watter deel in% van die lyding van diegene wat sal veroordeel word? Kliek hier en kyk

Assista esta pregação muito importante sobre homofobia. Hou hierdie baie belangrike preek homofobie. (homossexualidade) Click 1 2 3 (Homoseksualiteit) Klik op 1 2 3
( 1 ) Cuidado com a idolatria evangélica! ( 1) Pasop van afgodery Evangelie!

(2) (2) O que Jesus escreveu no chão? Wat Jesus op die grond geskryf het?
( 3) (3) Jesus era dizimista? Jesus was 'n tiendegewer? Porque a mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, e não em Jesus? Omdat die bloeding vrou Jesus se kleed aangeraak, en nie Jesus nie? Click Kliek
( 4) (4) Salomão foi salvo.sim Salomo was salvo.sim ...Click e tire suas dúvidas! Kliek hier ... en vra jou vrae!

(5) (5) Atenção pastores: Ensinem o povo a ser dizimista! Aandag Pastore: Leer die mense om tiendes!

( 6) Tomem cuidado irmãos, para não aceitar a glória de homens na obra, veja o que (6) Wees versigtig broers, nie die eer van die mense se werk te aanvaar, sien wat Deus pensa a seu respeito! God dink oor jou!

(7) Porque não há batismo em sua igreja, pastor? (7) Want daar is geen doop in sy kerk, pastoor?

(8) (8) Atenção igrejas, cuidado com a teologia da prosperidade exagerada, que está Aandag Kerke, oppas van oordrewe voorspoed teologie, wat dominando as denominações evangélicas! oorheers die evangeliese denominasies!

(9) (9) Sabe porque você é ateu? Weet waarom jy 'n ateïs is?

(10) O que acontece quando a pessoa comete suicídio? (10) Wat gebeur wanneer 'n persoon wat selfmoord pleeg?

( 11) Conheça tudo sobre diabetes 1 e 2, doenças e ataques do coração, colesterol. (11) Leer alles oor 1 en 2-diabetes, hartsiektes en beroerte, cholesterol. pressão alta e queimaduras. Click kliek op hoë bloeddruk en brandwonde.

(12) "Revelações bíblicas inéditas, nos versículos difíceis de entender que você quer saber, Click e veja todas . (12) "Openbaring Bybel ongepubliseerde verse moeilik om te verstaan ​​wat jy bedoel, almal om te sien. ( Quem foi o primeiro cirurgião do mundo eo primeiro doador de órgãos! ) (Wie was die eerste chirurg in die wêreld en die eerste orgaan skenker!) ( Quem vai inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre? ) (Wie sal die poel wat brand met vuur en swawel huldig?) ( Onde se encontra a arca da aliança, que sumiu no tempo da lei? ) (Waar is die ark van die verbond, wat verdwyn het in die tyd van die wet?) ( Há dois mil anos atrás, já existia a aposentadoria? ) (Twee duisend jaar gelede, was daar reeds aftrede?) ( O que aconteceu com o jovem rico, ele foi para o inferno? ) (Wat het gebeur met die ryk jong man, het hy na die hel?) ( ( Porque Jesus não aceitou o fél com vinagre, que o soldado ofereceu para ele, na cruz? ) Omdat Jesus nie aanvaar het nie die gal met asyn, wat hy aan die soldaat op die kruis?) ( Será que o mundo pode acabar a qualquer momento? ) (Het die wêreld kan op enige tydstip?) ( Aviso: Se você costuma xingar os outros com estes nomes.... ) (Waarskuwing: As jy gereeld beledig ander met hierdie name ....) ( Pessoas que viviam antes da vinda de Jesus como o Salvador, foram para o inferno? ) ( Mense wat geleef het voor die koms van Jesus as die Verlosser, het na die hel?) ( Como morreram os apóstolos? ) (Soos die apostels dood?)
"Porque Abraão se tornou impotente, e sara era estéril" " Omdat Abraham magteloos geword het, en Sara was onvrugbaar "
                                            Click Kliek

"A mulher que é estuprada, ou não, pode fazer aborto"? "Die vrou wat verkrag word of nie, kan 'n aborsie te hê? Click Kliek
" A mulher pode ser pastora, e pregar na igreja"? "'N Vrou kan 'n pastoor te wees, en die prediking in die kerk"?
                                      Click Kliek
"Porque os parentes se batizavam pelos mortos" " Omdat die familie is vir die dode doop "
                                              Click Kliek
"O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. " " Wat was die doring in die vlees van die apostel Paulus. "
Click "Porque João Batista que veio preparar o caminho de Jesus Cristo e até o batizou, quando estava preso pelo rei Herodes, teve dúvidas e mandou dois discípulos perguntar a Jesus se era Ele o messias ou deveriam esperar outro". Klik "Want Johannes die Doper het gekom om die pad van Jesus Christus voor te berei en het hom gedoop toe hy gevange geneem is deur koning Herodes, het onsekerheid en twee dissipels uit gestuur om Jesus te vra of Hy die Messias is, of moet wag vir 'n ander." Click Kliek

"Porque Jesus disse na cruz, quando estava sendo crucificado: "Meu Deus.....Meu Deus, porque me desamparaste? Click "Omdat Jesus gesê het op die kruis, toe hy gekruisig word:" My God, my God, ..... waarom het U My verlaat? Kliek

O Homem ou a mulher de Deus, que faz a obra do Senhor ou não, e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, podem separar-se do casamento, se não há mais concordância. Click Man of vrou van God wat die Here se werk of nie, en aanvaar Jesus as Here en Verlosser, kan skei van die huwelik, as daar is geen ooreenkoms nie. Kliek

Como posso saber se pequei contra o Espírito Santo. Hoe weet ek as ek het gesondig teen die Heilige Gees. E se pequei, existe algum jeito de eu receber perdão? En as ek gesondig het, is daar 'n manier wat ek vergifnis kan ontvang?
                                       Click Kliek

Porque os nove apóstolos não conseguiram expulsar os demônios, e nem curar o menino lunático? Vir die nege apostels kon nie verwerp die duiwels uit en die seuntjie of kranksinnige genees?
                                     Click Kliek

O que Jesus quis dizer com estas palavras, aos Apóstolos: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago" Wat Jesus bedoel het met hierdie woorde na die apostels: "Ek het die Satan val soos 'n weerligstraal uit die hemel" Lucas cap. Lukas kerk. 10 vers. 18 10 weergawe. 18
                                       Click Kliek
Conheça aqui a história da criação de Lúcifer, por Deus, Kry die skepping verhaal van Lucifer te leer ken, deur God, e sua conversão para se tornar diabo. en die omskakeling na die duiwel geword.
                                    Click Kliek

Já houve a peleja no céu entre Miguel e seus anjos, contra o dragão e seus anjos, ou não , Daar was 'n oorlog in die hemel tussen Michael en sy engele het teen die draak en sy engele, of nie , Apocalipse Apocalypse cap. kêrel. 12 vers. 12 weergawe. 7 Click 7 Kliek
 

No livro de Malaquias cap. In die boek van Maleagi hoofstuk. 3 versículo 18, Deus fala: "Então, vereis o u t r a 3 vers 18 praat God: "So sal jy sien 'n T U r 'n v e z a diferença entre o justo eo perverso, entre o que serve a Deus eo que não o serve". (Quando foi que Deus mostrou a primeira diferença, a primeira vez), e de quem ele falou? v en Z die verskil tussen die regverdige en die goddelose, tussen hom dat God dien en die wat nie dien nie "(Wanneer het God eerste het die verskil tussen die eerste keer)., en van wie hy praat?
                                   Click Kliek

O exército dos Siros que cercaram Eliseu eo servo Geazi, após a oração que Eliseu fez ao Senhor, ficaram cegos visuais, ou espirituais? 2º Reis cap. Die weermag Siros wat omring El ¡sa, en dienaar Gehási, het Elísa na die gebed dat die Here gemaak het, visuele of 'n geestelike 2 Konings? Kerk verblind. 6 vers. Weergawe 6. 18 18
                                        Click Kliek

Conheça os verdadeiros pastores e os lobos, e confira Hier is die ware herders en wolwe, en maak seker se você está fazendo parte de les. As jy is deel van die les.
                                      Click Kliek

Deus falou para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, "porque no dia em que dela comeres certamente morrerás". God het vir Adam om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, "want die dag wat jy dit eet sal jy sekerlik sterwe." Adão comeu e não morreu, será que a palavra do Senhor falhou?. Adam het geëet en nie dood nie, sal die woord van die Here nie?. Gênesis cap. Genesis kerk. 2 versº 17. 2 vers 17. Click e veja Kliek om te sien


Acompanhe aqui, os vídeos mais importantes para sua salvação. Volg hier, videos is baie belangrik om jou redding.
Click 1 2 3 4 5 Kliek 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 1 1 2 1 1 1 2

" Os que parece que... não sei !!!!" "Diegene wat nie weet nie ... dit lyk!"
Click 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kliek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 14 15 16 17 18 15 16 17 18
19 20 19 20 21 21 22 22 23 24 2 5 26 Die twintig derde 24 die 2de 5 die 26ste 27 28 27 28 29 30 29 30 31 32 33 31 32 33 34 34

( Click na palavra musical) ( Klik op die woord musiek)

Click e u se esta Calculadora para suas utilidades. Click Klik hier en U as die sakrekenaar vir jou nuts. Kliek e a prenda o que fazer, se você bater o carro! en heg wat om te doen as jy jou kar crash!

Pastor Antonio. Pastoor Antonio. ? ? ! !

Click Kliek


Vocês que estão Af astados, Julle wat Af astados is, Click Kliek Click Kliek

O Brasil Die Brasilië é o maior fabricante de is die grootste vervaardiger van Bíblias do mundo, Glórias a Deus. Bybels in die wêreld, Eer aan God.

Se você quiser traduzir seus textos para qualquer língua, As jy jou tekste in enige taal wil vertaal, Click aqui Kliek hier
Click, If you want to translate their texts into any language . Kliek As jy wil hul tekste te vertaal in enige taal .

Homenagem à igreja Assembleia de Deus pelo seu começo e centenário, com homens e mulheres de Deus, Click e Hulde aan die Vergadering van God die kerk op sy begin en eeufeesvieringe, saam met die manne en vroue van God, en klik veja: sien:
Convide muitas pessoas para comemorar esta grande festa, aprendendo e fazendo um grande churrasco. Nooi baie mense hierdie groot fees te vier, leer en doen 'n groot braai.
"Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos..."Lucas cap. "Bring hom ook en slag die vetgemaakte kalf eet en laat ons bly ..." Lukas Hfst. 15 vers. 15 weergawe. 23 " 23 "
Click Kliek
Homenagem á Guarulhos, ouçam o hino da Cidade Eerbetoon aan die Guarulhos, luister na die lied van die Stad
Click KliekClick Kliek
Momentos para cantar, sorrir ... Oomblikke om te sing, glimlag ...
Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 3 4 4
e chorar... huil nie ...
Click Kliek

Ouça aqui a esposa do jogador Kaká, cantando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Luister hier na die vrou van die speler Kaka, die naam van die Here Jesus te sing en te verheerlik. Click 1 2 3 4 5 Kliek 1 2 3 4 5

Atenção filhos do mundo, voltem para os seus pais que vocês abandonaram, Aandag kinders van die wêreld, gaan terug na jou ouers verlaat jy, Click 1 Click 2 Click 3 Klik op 1 Click 2 Click 3

Click Kliek e coloque o nome no Livro da Vida en die naam in die Boek van die Lewe C lick e ouça ao Me s tre com carinho. C lek en luister na my tre s liefdevol.
Translator of texts in any language, Click here Vertaler van tekste in enige taal, kliek hier Tradutor de textos de qualquer língua Vertaling van tekste in enige taal Click Kliek aqui hier
Jesus Homenageia todos os Honneurs almal Jesus pastores do mundo, Recebam todos os que tem predikante in die wêreld, almal wat ética e Moral Cristã, em sua Igreja. Christelike etiek en moraliteit in sy kerk.
Click Kliek
Veja o poder de Deus através do Senhor Jesus, Click Sien die krag van God deur die Here Jesus, kliek

Missões do pastor Antonio & pastora Fátima: Antonio Missions Shepherd & herderin Fatima:
Eu tenho um chamado. " Eu também ". Ek het 'n roeping. " Ek ook . "
Click Kliek Click Kliek
Isaías cap. Jesaja kerk. 60 versículos 1 e 2 60 verse 1 en 2
Click 1 2 3 Klik op 1 2 3 + +
Click 1 2 3 4 5 Kliek 1 2 3 4 5 6 7 6 7

Minha Mensagem Especial Para o nosso amado Mestre Senhor Jesus . My spesiale boodskap aan ons geliefde Meester Jesus. Vídeos diversos e mensagens evangélicas para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, aperte com o mouse em todos os lugares onde estiver escrito Video's en verskeie evangeliese boodskappe wat die naam van die Here Jesus Christus te verheerlik, druk op die muis oral waar geskrywe is: Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Click Klik Kliek Click Kliek Click Kliek Click Click Klik Kliek

A glória desta última casa será maior do que a da primeira,diz o Senhor dos Exércitos; e neste lugar, darei a paz, diz o Senhor. Die heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die HERE van die leërskare, en hierdie plek sal Ek vrede gee, spreek die Here. Ageu 2,9 Haggai 2,9
Click Kliek

                       
Click                                                                                                                                                                          Kliek          
                                                                                      
                                                    
"Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente; nela, estarão fixos os meus olhos eo meu coração todos os dias". "Is my oë oop wees en my ore luister na die gebed wat in hierdie plek Hoekom gekies en geheilig hierdie huis, want dit is my Naam vir ewig, dit is my oë en my hart elke dag." 2ª Crônicas cap. 2 Kronieke kerk. 7 versículos 15 -16. 7 verse 15 -16. Click Kliek


"Fundo de uma agulha" (Em Israel) Mateus cap. "Agtergrond van 'n naald" (in Israel) Matthew kerk. 19 vers. 19 weergawe. 24 24
querosersalvo @ uol.com.br querosersalvo@uol.com.br
Quem crer e for batizado será salvo. Elkeen wat glo en hom laat doop, sal gered word. Click Kliek

      
       Wie  het  wat  nie  glo  nie, sal  veroordeel  word
   
Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek
Atenção pastores: Aandag Pastore: Se não está havendo batismo em sua igreja é porque os fiéis não estão crendo em sua pregação, ou você não tem se preocupado com isso?. As daar is geen doop in sy kerk, is omdat die gelowiges wat nie glo in sy prediking, of jy het nie gepla met wat nie. Acha que o batismo não salva e não é preciso? Jesus mandou faze-lo para justiça. Het jy dink dat die doop nie red en nie nodig het? Jesus gehad het om dit reg te doen.

   O batismo representa o crer, a morte, o sepultamento, a ressurreição, eo testemunho público, de que a pessoa creu em Jesus, na igreja local e por isso está tomando esta decisão espontânea. Doop verteenwoordig die geloof, dood, begrafnis, opstanding, en 'n openbare getuienis, dat die persoon in Jesus geglo, in die plaaslike kerk en dus is die neem van hierdie spontane besluit. O batismo nas águas é o fruto de todas as igrejas que seguem os mandamentos do Senhor Jesus. Water doop is die vrug van al die kerke wat volg op die gebooie van die Here Jesus.
Romanos cap. Romeine kerk. 6 vers. Weergawe 6. 4 . 4 . Click Kliek
Click Kliek (Benção especial, para quem faz aniversário, (Spesiale seën, wat 'n verjaarsdag vier, Click ) Klik) Click Kliek Click Kliek Click Kliek Click Kliek
Apresentamos aqui, uma nova seção para quem faz a obra do Senhor! Ons bied hier 'n nuwe afdeling vir diegene wat die Here se werk doen!

" A CHICOTADA "Die lyfstraf DE DEUS " VAN GOD " " Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe " Hebreus cap. "Want die Here tug hom wat Hy liefhet en Hy straf elke seun wat Hy aanneem" Hebreërs. 12 vers. 12 weergawe. 6. 6.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus . Die oë van die Here is in elke plek is die oë van die goeie en slegte .
Provérbios cap. Spreuke ch. 15 vers. 15 weergawe. 3 3
                            ? ?
Tomem cuidado irmãos. Pasop broers. para não aceitar a ( glória dos homens! ) V eja o que o senhor Deus pensa a este respeito: te aanvaar nie (die heerlikheid van die mense!) V EJA God wat jy dink oor hierdie: "Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei minhas ovelhas; porei termo no seu pastoreio, e não se apascentarão mais a sí mesmos; livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. (Deus está dizendo que os que se apascentam a sí mesmo receberão um (termo) isto é: não vai vir ninguém a mais em sua igreja além do que ja tem, e se vier, a mesma quantidade que chegou será a mesma que vai sair, ficando sempre a mesma coisa. Isto vai ser assim até que você tire o orgulho do seu coração, peça perdão a Deus e saiba que você e todos nós, somos apenas servos e não senhores da obra que é de Deus". Ezequiel cap. 34 vers. 10. "So sê die Here God: kyk, ek is teen die herders en hulle nodig het by my skape, sal Ek 'n einde sit na sy weiveld terugbring, en geen herders voed hulself nie meer nie, sal Ek my skape red uit hulle mond wat nie meer dien as weiding. (God sê dat diegene wat aan hulleself weiding verskaf (kwartaal) ie ontvang nie sal sien nie iemand anders as wat reeds in jou kerk, en as dit kom, dieselfde bedrag wat aangekom het, sal dieselfde wees uitgaan, om dieselfde ding te kry Dit sal wees soos totdat jy die vermetelheid van jou hart, vra God om vergifnis en weet dat jy en almal van ons is blote dienaars en nie die meesters van die werk wat van God is. " Ezekiel vent weergawe 34. 10.

Por isso que Jesus disse: "Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?. "Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci". Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. (Jesus vai te dizer que mesmo você tendo feito milagres, cura, expulsação de demônios, pregado a Palavra de Deus, Ele nunca te conheceu, sabe porque): Simplesmente porque toda obra que você fazia era para mostrar para as pessoas, e não eram feitas para mostrar a Deus, e ao invés de você glorificar a Ele com o que você fazia, você se glorificava a sí mesmo querendo aparecer, é por isso que Jesus disse que nunca te conheceu. Pois Ele disse: ...A minha glória, pois, não a darei a outrem... Dit is waarom Jesus gesê het: "Nie elkeen wat vir My sê: Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is baie in daardie dag sal vir my sê. Here, Here, maar ons het nie in u Naam geprofeteer en in u Naam gegooi het duiwels uit en in u Naam baie wonders gedoen nie "So sê hulle uitdruklik: Ek het julle nooit geken nie". weg van my, wat die ongeregtigheid werk (Jesus sal jou vertel dat selfs al is jy wonderwerke, genesing, expulsação van die duiwels, verkondig die Woord van God gedoen het, Hy het nog nooit ontmoet het, jy weet hoekom): Net omdat al die werk wat jy gedoen het was om aan te toon mense, en is nie gemaak om te wys na God, en in plaas van jy Hom verheerlik met wat jy gedoen het, het jy jouself verheerlik wil om te verskyn, dit is waarom Jesus gesê het dat jy nooit geweet het, want hy het gesê. Die .. My heerlikheid, gee nie na 'n ander ... (Mateus cap. 7 versículos 21,22,23. e Isaías cap. 42 vers. 8. (Matthew CH 7 verse 21,22,23. En Jesaja vent weergawe 42. 8.
Bispos, Apóstolos, Pastores, Diáconos, Evangelistas, Membros, Biskoppe, Apostels, Pastore, diakens, Evangeliste, State, vigiai e orai, waak en bid, sobre op os dízimos e as ofertas. tiendes                                                                     
                              en offergawes. Click Kliek    
D íz i m o s D iz i m o s                                                                         
                                                           

"Deus está vendo" "God is watching" Atenção Pastores: "Não tentem pregar a bíblia ao contrário" Mateus 5,37 Aandag Pastore: "Moenie probeer om die Bybel te verkondig in teenstelling met" Matthew 5,37
Explicação básica para entendermos, o que é o dízimo de Deus. Basiese verduideliking om te verstaan ​​wat tiendes van God is.
                        Click 1 2 Klik op 'n tweede
Aviso aos pastores, ensinem o povo a ser dizimista! Kennisgewing aan pastore, leer die mense om tiendes!
Para h omens e mulheres que pregam o evangelho e fazem a obra de Deus, e dizem que o dízimo foi dado só para os judeus, e hoje não vale mais porque estamos na graça, veja o que Jesus disse para a mulher samaritana no livro de João cap. Vir H voorbodes en vroue wat die evangelie verkondig en God se werk te doen, en sê dat die tiende gegee tot die Jode alleen, en vandag is meer werd, want ons is in die genade, sien wat Jesus vertel het van die Samaritaanse vrou by die boek John kerk. 4 vers. Weergawe 4. 22 :.. "Porque a salvação vem dos judeus". 22: ... "want die saligheid is uit die Jode." ( E o dízimo também ) . (En ook die tiende) .

P ortanto se você não acredita que o dízimo é atual, válido e verdadeiro até o dia de hoje e aceito nas igrejas que pregam a salvação ea graça, você também não acredita na bíblia, em Jesus, e nem em sua salvação, porque tudo isto vem dos judeus principalmente Jesus que é o salvador único de toda humanidade, e também P ortanto as jy nie glo dat die gee van tiendes is die huidige, geldige en getrou aan hierdie dag en in die kerke wat redding en genade verkondig aanvaar nie, het jy nie glo in die Bybel, in Jesus, en nie in sy verlossing, want al hierdie kom veral uit die Jode dat Jesus die enigste Verlosser van die hele mensdom, en ook era judeu . Joods was. Se você prega que não existe mais o dízimo, Jesus As jy verkondig dat tiendes nie meer bestaan ​​nie, Jesus não existe daar na sua vida . in jou lewe.

O dízimo é a devolução de 10% de toda renda que Deus dá para você, porque Ele te arrendou uma parte na terra, (que é o seu trabalho) para o sustento seu e da sua família. Tiendes is die opbrengs van 10% van alle inkomste wat God aan jou gee, omdat hy 'n deel van jou gehuur op aarde (wat is sy werk) om hom te ondersteun en sy gesin. (Todo mês você paga ao inss o imposto de 10% do seu salário e não reclama, e porque não devolver á Deus igualmente os 10%, pois é Ele quem te dá o trabalho, o salário, ea sua família. (Elke maand wat jy betaal Social Security belasting van 10% van hul salaris en nie kla nie, en omdat God ook nie 10% sal terugkeer, dit is Hy wat gee jou jou werk, salaris, en sy gesin.

" ... Dai, pois a César o ( inss ) que é de Cesar, ea Deus o ( Dízimo ) que é de Deus" Mateus cap. "... Gee dan aan die keiser (INSS) wat die keiser, en God (tiende) wat van God" Matthew kerk. 22 vers. 22 weergawe. 21. (Jesus está mencionando aqui, o dízimo no novo testamento), pois está falando de: Imposto, dinheiro, ser fiel, obedecer as autoridades, (no céu e na terra), . 21 (Jesus hier met vermelding van tiendes in die Nuwe Testament), word daar gesels oor: belasting geld, wat getrou die owerhede, (in die hemel en op die aarde) om gehoorsaam te wees Veja mais sobre o dízimo na graça em : Hebreus cap. Sien meer oor die gee van tiendes in die genade in: Hebreërs. 7 vers. 7 verse. 8 e 10 e Mateus cap. 8:10 en Matteus cap. 23 vers.23. 23 vers.23.

A devolução é para que haja mantimento na casa dele (igrejas, e portas abertas para sustentação da pregação do evangelho) para que o povo que vive neste mundo, inclusive você, seja salvo. Die nadeel is dat daar vleis in sy huis (kerke, en oop deure om die verkondiging van die evangelie te ondersteun) wees om die mense wat leef in hierdie wêreld, insluitend jy, kan gered word.

Cuidado pastores, com as doutrinas estranhas, os falsos profetas, e os enganadores. Pasop pastore, met vreemde leringe, valse profete, en verleiers is.
Click Kliek
"Antes importa obedecer a Deus, do que a homens" "Voordat ons moet aan God gehoorsaam wees as aan die mense."
Atenção igrejas, cuidado com a teologia da prosperidade exagerada! Waarskuwing kerke, sorg vir die voorspoed teologie oordrewe!
Click 1 Click 1 2 2 3 3

Perguntas e respostas: Vrae en antwoorde:
Comunicação visual correta, ajuda a cativar as pessoas? Korrekte visuele kommunikasie help om mense te lok?
Click Kliek

Como faço para falar e manejar o microfone na pregação? Hoe hanteer ek die mikrofoon en spreek in die prediking?
Click Kliek

Falar difícil ajuda a melhorar o culto? Praat moeilike help om die diens te verbeter?
Click Kliek

Tome cuidado quando começar a falar, para não ser irritante. Wees versigtig wanneer jy begin praat, nie om te wees irriterende.
Click Kliek

Contar piadas me ajuda no início do culto, a descontrair o povo? Grappe vertel, help my by die begin van die erediens, die mense ontspan?
Click Kliek

Pregar e gesticular com as mãos é corréto? Gepreek en beduie met sy hande is korrek?
Click Kliek

Eu falo rápido demais, o que devo fazer? Ek praat te vinnig, wat moet ek doen?
Click Kliek

Falando devagar, como posso me beneficiar nisso, pregando? Praat stadig, hoe kan ek daarby baat, verkondig?
Click Kliek

4 4 3 3 2 2 1 'N 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 Seção "animal" Die "dier" Click nos números. Klik op die getalle.
10 10
11 11
Curiosidades improvisadas de momento! Curiosities impromptu oomblik!
Click Kliek


Conheça a história da cidade de São Paulo. Hier is die geskiedenis van die stad van Sao Paulo.
Click Kliek


 

Nosso Deus, pintando um quadro no céu. Ons God, skilder 'n prentjie in die lug.
Click Kliek 1 'N
" Tudo posso naquele que me fortalece" "Ek kan doen alles wat my krag gee"
Click Kliek 1 'N
"Cuidado, para não ter 3 celulares funcionando a sua v ol ta. "Wees versigtig om nie te 3 fone loop van sy v ol ta. Click Kliek

Cuidado com o Pasop saltante! spring!
Cuidado motoristas Let op bestuurders
Click Kliek 1 (Farol fechado) 1 (Lighthouse gesluit) 2 3 2 3
Cuidado motociclistas! Bikers Pasop!
Click 1 (Falta de atenção) Klik op 1 (onoplettend) 2 2
È melhor colocar uma melancia no pescoço Dit is die beste om 'n waatlemoen in die nek te sit d'uma vez. d een keer.
Click 1 Kliek 1 2 2 3 3 4 4
Você perdeu o seu relógio? Jy verloor jou wag?
Click Kliek
Fumar faz mal à saúde. Rook is sleg vir die gesondheid.
Click Kliek
" Os azarados" "Die ongelukkige"
Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 3
"Os avarentos" "Misers"
Click Kliek
VOCÊ ESTA FAZENDO ANIVERSÁRIO,PARABÉNS . U doen verjaarsdag, BAIE GELUK .
Click Kliek
Saiba como fazer limpeza no seu computador. Leer hoe om jou rekenaar skoon te maak.
Click Kliek
"Da Vinci já era" "Da Vinci was reeds"
Click Kliek
é t...emos que verificar dit sal hê om seker te maak t ...
Click Kliek
Seção: Afdeling: Nasceram de novo! Wedergeboorte!
Click Kliek 1 'N 2 2 3 4 3 4
Não brinque com a vida dos outros. Moenie speel met die lewens van ander.
Click Kliek 1 'N
E com a sua própria... En met jou eie ...
Click Kliek 1 'N 2 2 3 3
" Missão impossível, mesmo" "Mission Impossible, selfs"
Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 9 10 11 10 11
"A ciência se multiplicará..." "Die kennis sal vermeerder ..."

Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 4 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 9 10 11 10 11

"Made in Brazil" "Made in Brasilië"
Click 1 Kliek op 'n 2 2


Click 1 2 Klik op 'n tweede 3 4 3 4 5 5 6 7 8 6 7 8 9 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 14 15 15
"Não fui feito para isso "Ek is nie gemaak vir hierdie
Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 3 4 5 4 5 6 6
R evela c ão : R c evela: Fumante de cigarro Sigaretrook
Click Kliek

"D o g m i c h a e l " "D O m i c h g e l"


Campanha mundial pelo site comovoltaradeus.com - contra as doenças perigosas que são: Diabetes tipo 2 = Wêreldwye veldtog vir webwerf comovoltaradeus.com - siektes wat gevaarlik is: Diabetes Tipe 2 = 1 2 3 4
Veja como funcionam suas células. Kyk hoe jou selle.
Click Kliek
Aprenda a lidar com queimaduras Leer om te gaan met brandwonde
Doenças do coração Hartsiektes
Ataque do coração Hartaanval
Pressão alta Hoë bloeddruk
Colesterol Cholesterol

Faça Maak exercícios oefeninge
Click nos Klik op correspondente s . ooreenstemmende s.

Não tente a Deus com sua Moenie probeer om God met hulle

        vida, e nem se suicide, lewe, en nie selfmoord pleeg nie,
porque a sua alma omdat sy siel irá para o inferno, e ao lago de fogo e enxofre, para sofrer eternamente. gaan na die hel en die poel van vuur en swawel, om vir ewig te ly. Vá á uma igreja evangélica, informe-se. Gaan 'n evangeliese kerk, vra.
(Posso indicar uma que eu também participo, pois ela é séria e honesta, e tem 99 anos de experiência no mundo pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo:) (Ek kan ook daarop dui dat 'n deel van, want dit is ernstig en eerlik is, en het 99 jaar ondervinding in die wêreld, die verkondiging van die ware evangelie van Jesus Christus :) Igreja Assembléia de Deus. Vergadering van God Kerk.
Click1 Click1 2 2 3 4 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 Vier-en-twintig die 25ste die twintig sesde 27 in die XXVIIIe 29 30 29 30

NÃO GEEN FAÇA MAAK O ABORTO ABORSIE
Por amor do Senhor Jesus Cristo, não faça isso mãe. Vir die liefde van die Here Jesus Christus, dit nie doen nie ma. È uma vida já concebida por Deus, não a destrua porque é um pecado mortal fazer estas coisas. Dit is 'n lewe wat reeds ontvang is deur God om dit nie te vernietig, want dit is 'n doodsonde om hierdie dinge te doen. Assuma a sua criança, deixe-a nascer e se você não a quiser doe para tantas pessoas que estão procurando adotar um filho igual ao seu. Neem jou kind, dit laat styg en jy wil nie te skenk aan so baie mense wat probeer om 'n kind soos joune te neem. Não seja a assassina do seu próprio ser, veja ao lado o que é feito para abortar o seu nenê: Moenie die moordenaar van sy eie wese, om te sien wat die volgende aan haar baba staak: Click aqui Kliek hier e aquí en hier

                                                       Click Kliek

                                                                 Click Kliek Como cuidar do seu bebê Sorg vir jou baba Click Kliek Click Kliek
Click Kliek Click Kliek Click Kliek Assista também estes vídeo s Ook, kyk hierdie video
Click 1 Kliek op 'n 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 6 7 8 9 9

“A vida, corpo, alma, espírito acontece no momento da relação sexual, e havendo a fecundação passa a ser uma vida eterna, não faça nada em desespero, pare pense, chame por Jesus. "Die lewe, liggaam, siel, gees gebeur op die tyd van die omgang met bevrugting word 'n ewige lewe, dit nie doen nie iets desperate, stop denke, wat deur Jesus geroep. Não pratique o aborto, tenha a criança e se você não a quiser, procure uma médica especializada para orientações, e faça doação para casais que desejam fazer a adoção, e ter o que você tem e não podem, mas querem salvar esta vida, e cuidar com muito amor”. Beoefen nie aborsies nie, die kind het en as jy wil dit nie om te kyk vir 'n deskundige mediese leiding, en maak skenking aan paartjies wat wil neem, en neem wat jy het en kan nie maar wil om hierdie lewe te red, en sorg met liefde. "

Você que vai ser mãe, veja aqui um exemplo animal o quanto uma mãe zela pela vida de seus filhos, ao ponto de ela mesma correr perigo para manter a sua descendência viva, e ela nem é como nós que pensamos e conhecemos o senhor Jesus Cristo. Jy jouself 'n moeder, hier is 'n voorbeeld van die dier as 'n moeder omgee vir hul kinders se lewens, tot die punt waar sy haarself in gevaar te hou hulle nageslag in die lewe, en sy is nie hoe ons dink en weet die Here Jesus Christus . Não faça isso que você pensou...procure ajuda na igreja evangélica. Doen wat jy gedink het ... soek hulp in die Evangeliese Kerk. Assista e compreenda que Deus esta no controle de tudo. Click Waak en verstaan ​​dat God is in beheer van alles.
Esperando a mamãe mandar sair... Wag vir Mamma om uit te stuur ...
                                          Click Kliek

SEJA UMA MÃE FELIZ ..... Wees 'n blye moeder ..... ...... E ABENÇOAD A En ...... ABENÇOAD die
Click Kliek Click Kliek

Se você não clicar aqui, eu fico tiste As jy nie hier, ek is tiste

Click Kliek Eu e ele somos de Jesus...E você? Hy en ek is van Jesus ... En jy?
              Então... So ... Sorria Glimlag

"Pois Tu formaste o meu interior,Tu m teceste no seio de minha mãe, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um dêles havia ainda” Salmos Cap. 139 versículos 13 e 16. " Want U my binneste, U m teceste in my moeder se skoot gevorm het, jou oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is geskryf om al my dae, elke geskryf en gegee, toe nie een van hulle het nog steeds "Psalm 139 verse 13 en 16.

PEÇA PERDÃO A DEUS...ELE PERDOA. Vra om vergifnis ... Here vergewe hom.

QUEM CRÊR EM MIM, COMO DIZ AS ESCRITURAS, DO SEU INTERIOR FLUIRÃO RIOS DE ÁGUA VIVA. Wie in My glo, soos die Skrif sê, van sy buik sal strome van lewende water vloei. JOÃO 7 , 38 Johannes 7 , 38 Click Kliek
Você ja fez Het jy al ooit o aborto ? aborsie ?
                                 Click Kliek Click Kliek
Jesus disse que: O único pecado que não é perdoado é: A blasfêmia contra o espírito Santo. Jesus het gesê: Die enigste sonde wat nie vergewe is: die lastering teen die Heilige Gees. Você não blasfemou, você somente pecou contra Deus. Jy is nie vloek nie, jy net teen God gesondig. Portanto se cometeu aborto mesmo conhecendo Jesus, ele te perdoa, se você se arrepender, porque ele disse: vá e não peques mais. So aborsie selfs weet Jesus, Hy vergewe as jy berou, omdat hy gesê het gaan en sondig nie meer nie. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de (toda injustiça). As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om te vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 1º João, cap. 1 Johannes, knaap. 1, vers. 1, vers. 9. 9. Veja os vídeos. Kyk na die video's.

                               
Você não fez o aborto, Jy het nie die aborsie doen,
MAS COM O TEMPO ABANDONOU OS SEUS FILHOS? Maar met DIE TYD van sy kinders verlaat?
Click Kliek 1 'N
Nunca cometa suicídio ! Nooit selfmoord pleeg !
Click Kliek Assista este vídeo Kyk hierdie video
Quando uma pessoa se suicida, ela está dizendo para Deus que não pediu para nascer, para viver, e nem quer que Deus faça o julgamento dela, (Porque ela mesma quer se julgar (suicidando-se). E como nós somos eternos a semelhança que Deus é e nunca vamos morrer, só Jesus pode nos salvar porque ele pagou na cruz por todos os nossos pecados, a vítima do suicídio fica sem ter como prestar contas de seus pecados, porque excluiu o Salvador, então ela mesma pagará por tudo que fez de errado em sua vida e como não existe outro lugar além de céu e inferno, sem julgamento ela irá para o lago de fogo e enxofre, para sofrer eternamente. NÃO FAÇA ISSO....A SUA VIDA É PRECIOSA PARA DEUS, PROCURE UMA IGREJA EVANGÉLICA E CONVERSE COM O PASTOR...ELE VAI TE EXPLICAR SOBRE TUDO ISTO MAIS DETALHADAMENTE, ACEITE O SENHOR JESUS COMO SEU INTERCESSOR E SALVADOR. Wanneer 'n persoon wat selfmoord pleeg, is sy aan God gesê wat nie vra om gebore te word, om te lewe, en nie wil hê dat God haar oordeel, (maak nie, want sy wil om te oordeel (selfmoord te pleeg) En ons is die ewige as die ooreenkoms. dat God is en sal nooit sterwe tot in ewigheid nie, net Jesus ons kan red, want hy aan die kruis vir ons sondes betaal het, die slagoffer van selfmoord is geen manier om die rekening vir hulle sondes, waarom sluit die Verlosser is, dan sal sy vir alles betaal verkeerd gedoen het in jou lewe en hoe om daar is geen ander plek behalwe die hemel en die hel, geen reg om sy sal gaan na die poel van vuur en swawel, om vir ewig te ly dit nie doen nie ... Jou lewe is kosbaar vir God, soek 'n Evangeliese Kerk en gesels met die predikant ... Hy sal julle alles oor meer detail verduidelik, Jesus aanvaar as jou Here en Verlosser voorbidder. Click Kliek Click Kliek

A vida, corpo, alma, espírito acontece no momento da relação sexual, e havendo a fecundação passa a ser uma vida eterna, Se ela será salva ou não, passou a existir para sempre e nunca mais vai morrer, portanto busque a Deus, entregue o seu caminho a Ele e tudo o mais Ele fará. Lewe, liggaam, siel, gees gebeur op die tyd van die omgang, en bevrugting word 'n ewige lewe, indien dit gered is of nie, vir ewig en nooit gaan sterf nie bestaan ​​nie, so soek God, gelewer jou manier om Hom en Hy sal alles doen. não faça nada em desespero, pare pense, chame por Jesus . doen niks om te wanhoop, stop denke, wat deur Jesus geroep.
Click Kliek

Nem pratique Nie die praktyk adultério. egbreuk. Click Kliek Click Kliek

Uma Lição para a sua 'N les vir sy vida! lewe!
Click 1 - Kliek 1 - 2 2 - - 3 3 - - 4 4 - - 5 . 5 .
Click Click Click Click Click Ons Kliek Click, ons Kliek

Estudos e teses bíblicas? Bybelkunde en tesis?

Click Click Klik Kliek
Assista o trabalho de pastora mirim, 7 anos Kyk na die werk van pastoor Mirim, 7 jaar 1º estudo: O que Jesus escreveu no chão? 1ste studie: Wat Jesus op die grond geskryf het?
Hoje com 13 anos dá bom testemunho Vandag met 13 jaar gee 'n goeie verslag estudo: Jesus dava o dízimo também? 2de studie: Jesus het ook die tiendes?

o 3º - Salomão foi salvo? die 3 - Salomo is gered? 4º - Cuidado com a idolatria evangélica! 4 - Pasop van afgodery Evangelie!
click Click Kliek
E mais 14 estudos em vídeos, importantes, En more videos in 14 studies, belangrike

Crianças que vão ser Kinders wat pastores! pastore!
Click1 Click1 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

E as que não puderam continuar..... En wie kan nie voortgaan nie .....

Click Kliek
Veja u ma grande (Pastora), com apenas 14 anos que dava a vida com amor em favor dos semelhantes na obra de Deus. Sien jy ma groot (Pastora), met net 14 jaar oud, wat sy lewe gegee het met liefde in die guns van die soortgelyke werk van God. Todos os Pastores sigam o seu exemplo. Al die pastore hulle voorbeeld volg.
Click Kliek


Ouçam a todos. Luister vir almal.
If you want to know everything to get their eternal salvation, should proceed thus: Click with your mouse on each word to hear the 25 mp3 (In Portuguese) As jy wil om alles te weet hulle ewige saligheid te kry, moet dus voortgaan: Kliek met jou muis op elke woord te hoor die MP3-25 (in Portugees)
O poder de Deus, Jesus cura... Die krag van God, Jesus genees ...
Click 1 Kliek op 'n 2 3 2 3

Se você quiser traduzir este site para estas línguas, click abaixo As jy hierdie webwerf in hierdie tale te vertaal, klik hieronder
Inglês , Espanhol , Francês , Alemão , Italiano , Hebraíco , Russo , Japonês , Chinês Afrikaans , Engels, Spaans , Frans , Duits , Italiaans , Hebreeus , Russies , Japannees , Sjinees
E s e você quiser traduzir seus textos para qualquer língua, click aqui ( If you want to translate their texts into any language, click here Click E is en jy wil jou tekste te vertaal in enige taal, kliek hier ( As jy wil hê om hul tekste in enige taal te vertaal Kliek hier

Semana da prevenção contra as doenças transmissíveis, Click Week van voorkoming van oordraagbare siektes, Klik op aqui para assistir a sua saúde, e mostre p/ os outros. hier om jou gesondheid te kyk, en wys w / ander.

Este site foi feito para quem conhece Jesus, quem não o conhece e quer conhecer, quem o conhece, está afastado e quer voltar. Hierdie webwerf is gemaak vir diegene wat Jesus, wat nie weet nie en wil weet weet, wie weet, is weg en wil om terug te keer.
Click Kliek Atenção corruptos do Brasil em geral, Crentes e incrédulos. Aandag korrupte Brasilië in die algemeen, gelowiges en ongelowiges. Jesus está chegando. Jesus kom.


Se a obra de alguém se queimar, (sofrerá ele dano,) mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. 1º Coríntios cap. As die werk verbrand word, (sal hy skade ly,), maar hy sal gered word, maar soos deur vuur heen. 1 Kor ch. 3 vers.15 3 vers.15
Click Kliek

Click Kliek Click Kliek Click Kliek

Louvores ? Click nas bolas do mundo para ouvir mp3 Lof? Klik op die balle van die wêreld om te hoor mp3

Click Kliek
O Brasil saúda o mundo inteiro, com honras e Glórias (A Deus) e nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. Brasilië is verheug oor die wêreld, met eer en heerlikheid (God) en ons enigste Here en Saligmaker, Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees.
Click Kliek

Se você quiser traduzir seus textos para qualquer língua, click aqui As jy jou tekste te vertaal in enige taal, kliek hier
( If you want to translate their texts into any language, click here ) ( As jy wil hê om hul tekste te vertaal in enige taal, kliek hier ) Click Kliek

No Principio, criou Deus os céus ea terra In die begin het God die hemel en die aarde
Gêneses capítulo 1 versículo Genesis hoofstuk 1 vers
Click Kliek

Click Kliek Click Kliek

Para você que acredita que a grande explosão nas galáxias denominada Big-Bang, deu início a Vir julle wat glo dat die groot ontploffing in die Melkweg genoem Big Bang, geïnisieer formação ea evolução de tudo, e foi-nos dado vida, veja aqui um exemplo se a explosão pode fazer isso!!! vorming en ontwikkeling van alles, en ons is die lewe gegee, hier is 'n voorbeeld as die ontploffing kan dit doen!                                                 Click Kliek

Agradeça a Deus, por sua vida . Dank God vir sy lewe .
Click Kliek

Veja aqui uma lição de humildade, de vida. Hier is 'n les van nederigheid, van die lewe. E você ainda pensa que tem problemas, é infeliz, tem stress, e "não sei o que" En jy dink jy nog steeds probleme het, dit is jammer, is stres, en "weet nie wat"
Click Kliek
Se você quiser traduzir seus textos para qualquer língua, click aqui As jy jou tekste te vertaal in enige taal, kliek hier
( If you want to translate their texts into any language, click here ) ( As jy wil hê om hul tekste te vertaal in enige taal, kliek hier )
Click Kliek


Click Kliek Click Kliek
Veja o poder do nosso Deus atuando no Brasil. Sien die krag van onse God werk in Brasilië.
"Eu, pois, fiz sair do meio de tí um fogo, que te consumiu" "Ek het uit die midde van jou 'n vuur, wat het mense geëet"
Ezequiel cap. Esegiël kerk. 28 vers. 28 weergawe. 18 18


Click na imagem Klik op die beeld Click na imagem Klik op die beeld Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Gêneses capítulo 1 versículo 27 . So God het die mens geskape in Sy beeld, die beeld van God het Hy hom geskape, man en vrou het Hy hulle geskape. Genesis hoofstuk 1 vers 27. Click Kliek

Como funciona o maravilhoso corpo humano, que Deus nos criou, (representado como o funcionamento de uma máquina). Hoe werk die wonderlike menslike liggaam dat God ons geskape het, (verteenwoordig as die werking van 'n masjien).
Click Kliek

Click em cada palavra azul para ver os filmes. Klik op elke woord in blou om die films te sien. Click on each blue word to see the movies Klik op elke blou woord om die films te sien

Click Kliek Click Kliek

"Todavia, ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. "Maar die Here is bly om te vermorsel hom maak hom siek, en toe hy gee vir sy siel 'n offer vir die sonde. Isaías cap. Jesaja kerk. 53 vers. 53 weergawe. 10 10 Click Kliek
 

Click aqui para assistir o filme contagem regressiva para o Armagedom, através da palavra de Deus, explicada por Jesus Klik hier om die film aftelling om te kyk na Armageddon, deur die woord van God soos deur Jesus
Click1 2 3 Click1 2 3

O tempo está Próximo, aproveitai as oportunidades. Tyd is, neem die voordeel van die geleenthede. Gálatas cap. Galasiërs kerk. 6 versículo 10 6 vers 10 Click 1 2 Klik op 'n tweede
 

“Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor.” (Mateus cap. 24 versículo 42). "Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie." (Mattheus hoofstuk 24 vers 42).
Click 1 2 3 4 Kliek 1 2 3 4

"Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora". "Wees op die uitkyk vir julle die dag en die uur nie weet nie ".
Mateus cap 25 vers.13. Mattheus hoofstuk 25 vers 13.
Click Kliek

“Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu ea tua casa” "Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huis"
(Atos cap. 16 versículo 31) (Handelinge ch 16 vers 31)

Agora,veja uma pequena amostra do que Jesus promete. Nou, hier is 'n klein voorbeeld van wat Jesus belowe.
Click Kliek

 

 


Cuidado com as artimanhas de Satanás, lute pela sua alma. Pasop vir die liste van die Satan, die stryd vir jou siel.
Click Kliek Click Kliek Click Kliek

Ensina a criança no caminho em que deve andar,e,ainda quando for velho, não se desviará dele. Oefen om 'n kind in die weg wat hy moet gaan, en as hy oud is, sal hy nie van afwyk nie. Provérbios cap. Spreuke ch. 22 vers. 22 weergawe. 6. 6.
Click 1 Kliek op 'n 2 3 2 3

Ensina também o cachorro, que ele aprende a andar...de bicicleta. Hy het ook leer die hond nie, hy leer om te ry ... 'n fiets.
Click Kliek

Faça teatrinho também, com o seu cachorrão de estimação. Maak steek ook met sy groot hond troeteldier.
Click Kliek

Fumar cigarros ou drogas, causa IMPOTÊNCIA, Câncer, e sua morte? Rook sigarette of dwelms, omdat impotensie, kanker, en sy dood?
Click Kliek

Assista Jesus curando uma senhora, presa com enfermidade por Satanás. Kyk na Jesus genees 'n vrou, vasgevang deur die Satan met die siekte.
Click Kliek

Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo; mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. En as daardie dae nie verkort was nie, geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Veja o documentário mundial. Sien die die dokumentêre wêreld. Mateus cap. Matthew kerk. 24 vers. 24 weergawe. 22. 22.
Click Kliek
“Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim” "Ek is die weg, die waarheid en die lewe niemand kom na die Vader behalwe deur My nie."
Joâo capitulo 14 versículo 6 Johannes hoofstuk 14 vers 6
Click Kliek

 

Você que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus cristo, Fale com Deus usando este recurso e ouça aquilo que o seu coração quer expressar para o nosso todo poderoso Deus. Jy wil graag jou lewe te gee aan die Here Jesus Christus, Praat met God die gebruik van hierdie funksie en hoor wat jou hart wil uit na ons Almagtige God. Selecione todo o texto que está logo abaixo deste na cor branca e Selekteer al die teks wat net onder dit in wit en Click aqui, e vai aparecer uma mulher, onde está escrito ENTER TEXT , coloque o texto selecionado, nele, e onde está escrito LANGUAGE , procure a língua Portuguese e aperte o mouse, e ao lado onde está escrito VOICE , procure o nome Raquel, e aperte o mouse, e em baixo aperte o SAY IT , e ligue o som do seu computador, e você vai ouvir o seu coração falar com Deus e Ele vai ouvir a sua voz. Kliek hier, en 'n vrou verskyn, waar dit sê Enter TEKS, plaas die geselekteerde teks in dit en waar dit sê TAAL, kyk vir die Portugese taal en op die muisknop, en langs tot waar dit sê STEM, kyk vir die naam Rachel en die muis knoppie te druk en druk die af SÊ, en draai die klank op jou rekenaar, en jy sal hoor jou hart praat met God en Hy sal jou stem hoor. Se você é homem o processo é o mesmo, só que na palavra VOICE, aperte com o mouse o nome Felipe e depois SAY IT , E ligue o som. Man wys wat u die proses is dieselfde, net die woord stem, druk op die muis met die naam van Felipe en dan sê dit, En op die klank.

Agora que você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, confirme assistindo esta oração. Nou dat jy die Here Jesus as jou Here en Verlosser aanvaar het, kyk na hierdie gebed.
Click Kliek
Aviso de Deus, para os religiosos e políticos!!! God se waarskuwing aan die godsdienstige en politieke!
Isaías cap. Jesaja kerk. 10 vers. 10 weergawe. 1 e 2 = ÁI (Que quer dizer malditos) dos que decretam leis injustas, dos que Ai = 1 en 2 (Wat bedoel jy bloedige) van daardie bevel onregverdige bevele, waarvan
escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do skryf wette van onderdrukking, reg om te ontken aan die armes, weg te neem nie die reg van die bedrukte
meu povo, my mense afim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. gestroop om weduwees en weeskinders te beroof.

Click Kliek Click Kliek
Veja aqui, o exemplo de um verdadeiro político brasileiro. Hier is die voorbeeld van 'n ware Brasiliaanse politikus. Click Kliek
E o mau exemplo de quem não é político, e também não gosta de trabalhar. En die slegte voorbeeld van iemand wat nie polities nie, en hou ook nie van werk. Clic k 1 2 Kliek k 1 2

Veja o que um trem pode fazer para transitar em São Paulo. Kyk wat 'n trein kan doen om te beweeg.
Click Kliek

Roubará a homem a Deus? 'N mens God beroof? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Maar julle beroof My, en sê: Waarin het ons U beroof? Nos Ons
dízimos e nas ofertas. tiendes en offergawes. Malaquias capítulo 3 versículo 8 a 12. Maleagi 3 vers 8-12. Veja aqui alguns exemplos para você se tornar Dizimista da casa de Deus! Hier is 'n paar voorbeelde vir jou na 'n tiendegewer die huis van God!
Click 1 2 3 Klik op 1 2 3 4 5 4 5

Se você quiser traduzir seus textos para qualquer língua, click aqui As jy jou tekste te vertaal in enige taal, kliek hier
( If you want to translate their texts into any language, click here ) ( As jy wil hê om hul tekste te vertaal in enige taal, kliek hier )
Click Kliek

Veja e ouça, a língua Hebraica que Jesus falava . Sien en hoor die taal wat Jesus Hebreeus gepraat het.
לראות את השפה עברית שישוע דיבר לראות את השפה עברית שישוע דיבר
Click Kliek

 

"E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, afim de que o Pai seja glorificado no Filho". "En wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word." João cap. John kerk. 14 versículo 13 14 vers 13
Click Kliek

Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word.
Click Kliek Click Kliek
Momento de reflexão Oomblik van besinning
Click Kliek

Cuidado..... Pasop ..... de quem é o seu coração, Para wat is jou hart,
quem será? wie?
Click Kliek
E saiba também como cuidar dele. En ook weet hoe om dit te neem.
Click Kliek

Veja, ouça e sinta a presença de Deus Sien, hoor en voel God se teenwoordigheid
Click Kliek

"Somos mais que vencedores" "Ons is meer as oorwinnaars"


Veja aqui o manual do Fabricante!!! Hier is die vervaardiger se handleiding!
Click Kliek

Click Kliek Click Kliek

Medite um pouco Medite effens
Click Kliek

Tenha Amor, fé, perseverança, humildade Maak liefde, geloof, deursettingsvermoë, nederigheid
Click Kliek

"Dirija com atenção, antes que seja tarde" "Ry versigtig voordat dit te laat is".

Não beba Click1 - Não corra 2 - Cuidado motoqueiros - 3 Moenie drink Click1 - hardloop nie 2 - Pasop Biker - 3

Não dê motivos para os seus amigos receberem um telefonema assim. Gee nie redes vir jou vriende 'n oproep ontvang soos dit. Click Kliek

Tome muito cuidado quando for cortar árvores encostada nos fios, ou Gebruik uiters versigtig wanneer die sny van bome leun teen die drade, of mexer com eletricidade em cima de lajes, ou no chão. geknutsel met elektrisiteit oor die blaaie of vloer.
Click1 2 Click1 2

Pausa para refrescar a memória Stop om jou geheue te verfris
Click Kliek